Loading...

Apie fondą

Apie fondą

Atnaujintas Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ naują gyvavimo etapą pradėjo 2017 m. sausį. Fondas, iki tol žinomas „Spindulio“ ir „Vilties spindulio“ pavadinimais, veiklą pradėjo 2002 metais.

2002-2016 m. fondas paramai ir labdarai skyrė 4,8 mln. eurų. Vilniaus prekybos paramos fondo „DABAR“ dalininkai yra UAB „Vilniaus prekyba“ ir Nerijus Numavičius. Fondui vadovauja UAB „Vilniaus prekyba“ vidaus audito vadovė ir bendrovės „Ermitažas“ valdybos pirmininkė Elena Aleknavičienė.

Šiuo metu pasirinkta strateginė fondo paramos kryptis – parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visą apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Šiame kontekste papildomą dėmesį numatoma skirti žmonių su negalia švietimui ir jų integracijai.

Fondas taip pat teiks paramą bei kitokią pagalbą mokslo, kultūros, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei reikšmingose srityse. Fondas visą savo veiklą sutelks į paramą, darančią esminį poveikį ar pokytį, net ir pasibaigus paramos laikotarpiui.

Paramos strategija

Ilgalaikis strateginis fondo tikslas

Reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo gerinimo Lietuvoje.

Strateginė fondo paramos kryptis

Parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visą apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Šiame kontekste papildomą dėmesį numatoma skirti žmonių su negalia švietimui ir jų integracijai.

Kitos fondo paramos kryptys

Teikti paramą bei kitokią pagalbą mokslo, kultūros, meno,  sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir programas.

Turto valdymo principai

Kapitalo neliečiamumas

Fondo turtą bus siekiama valdyti taip, kad nemažėtų jo vertė, o paramai ir labdarai skiriamos lėšos būtų gautos iš fondo turto prieaugio, t. y., fondo dukterinių įmonių investicijų gaunamų pinigų srautų, arba trečiųjų asmenų (ne Fondo dukterinių įmonių) paramos.

Efektyvumas ir visuomeninė nauda

Fondo turtas turi būti valdomas siekiant efektyvumo ir visuomeninės naudos –  iš jo investavimo gaunamos pajamos turi būti naudojamos sąžiningai, efektyviai, siekiant visuomenei naudingų tikslų, veikiant rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu.

Skaidrumas

Turto investavimas ir iš šios veiklos gautų pajamų naudojimas turi būti skaidrus, vykdomas laikantis įstatymuose ir  fondo įstatuose įtvirtintų principų.