Loading...

Apie fondą

Apie fondą

Atnaujintas Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ naują gyvavimo etapą pradėjo 2017 m. sausį.

2002-2017 m. fondas paramai ir labdarai skyrė 5 mln. eurų. Vilniaus prekybos paramos fondo „DABAR“ dalininkai yra UAB „Vilniaus prekyba“ ir Nerijus Numavičius. Fondui vadovauja UAB „Vilniaus prekyba“ valdybos narys Rytis Jezepčikas.

Šiuo metu strateginė fondo paramos kryptis – parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visą apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Šiame kontekste papildomas skiriamas žmonių su negalia švietimui ir jų integracijai.

Fondas taip pat teikia paramą bei kitokią pagalbą mokslo, kultūros, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei reikšmingose srityse.

„Savo veiklą telkiame į paramą, kuri turėtų esminį pokytį, net ir pasibaigus paramos laikotarpiui. Būtent dėl to mūsų prioritetas – švietimas. Tikime, kad kokybiška, prie laikmečio prisitaikanti švietimo sistema yra sėkmingos mūsų šalies ateities pagrindas“, – teigia Vilniaus prekybos paramos fondo direktorius Rytis Jezepčikas.

Šiuo metu remiamos organizacijos ir projektai: strateginis partneris – programa „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“, Nacionalinis diktantas, „Geriausia ever pamokų diena”, Lietuvos autizmo asociacija „Lietuvos vaikai“ ir kt.

Paramos strategija

Ilgalaikis strateginis fondo tikslas

Reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo gerinimo Lietuvoje.

Strateginė fondo paramos kryptis

Parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visą apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Šiame kontekste papildomą dėmesį numatoma skirti žmonių su negalia švietimui ir jų integracijai.

Kitos fondo paramos kryptys

Teikti paramą bei kitokią pagalbą mokslo, kultūros, meno,  sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir programas.

Turto valdymo principai

Kapitalo neliečiamumas

Fondo turtą bus siekiama valdyti taip, kad nemažėtų jo vertė, o paramai ir labdarai skiriamos lėšos būtų gautos iš fondo turto prieaugio, t. y., fondo dukterinių įmonių investicijų gaunamų pinigų srautų, arba trečiųjų asmenų (ne Fondo dukterinių įmonių) paramos.

Efektyvumas ir visuomeninė nauda

Fondo turtas turi būti valdomas siekiant efektyvumo ir visuomeninės naudos –  iš jo investavimo gaunamos pajamos turi būti naudojamos sąžiningai, efektyviai, siekiant visuomenei naudingų tikslų, veikiant rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu.

Skaidrumas

Turto investavimas ir iš šios veiklos gautų pajamų naudojimas turi būti skaidrus, vykdomas laikantis įstatymuose ir  fondo įstatuose įtvirtintų principų.